Blog

Naredite prvi korak k trgovanju z elektriko na SunContract tržnici

Posted by SunContract on Mar 3, 2020 11:03:07 AM

sonce dom_mali podjetnik

SunContract energetska tržnica predstavlja nov pristop pri dobavi električne energije, saj zaradi blockchain tehnologije, ki je v ozadju omogoča neposredno povezovanje proizvajalcev elektrike s končnimi porabniki.

Kljub tej novosti pa dobava elektrike preko tržnice v osnovi poteka isto kot pri ostalih dobaviteljih. In sicer mora vsak uporabnik, pred začetkom trgovanja na tržnici, skleniti pogodbo o dobavi električne energije s partnerjem SunContract tržnice. V primeru Slovenije je to SONCE energija d.o.o. S pogodbo uporabnik sprejme osnovno ceno elektrike, po kateri se mu ta dobavlja, v kolikor ni aktiven na tržnici. Z aktivnostjo na tržnici, to je s sklepanje dogovorov neposredno s proizvajalci elektrike na tržnici, pa lahko ceno samo še izboljša.

Osnovna cena elektrike je od začetka opredeljena v okviru določenega paketa, ki se razlikujejo glede na končnega porabnika (gospodinjstvo, mali poslovni odjem, veliki poslovni odjem). Za gospodinjstva je na voljo paket SONCE DOM, cene za male podjetnike so zajete v paket SONCE - MALI PODJETNIK. Vsi pa lahko skupaj v kombinaciji z našo SunContract tržnico, dodatno profitirajo v smeri znižanja stroška elektrike.

In kakšne so osnovne značilnosti naših novih paketov?

Paket SONCE DOM - za gospodinjstva 

sonce_dom

S sklenitvijo pogodbe za dobavo električne energije boste kot gospodinjski odjemalci prejemali elektriko po osnovni pogodbeni ceni določeni v paketu SONCE DOM. Trenutno aktualne cene paketa, ki veljajo od 1. februarja dalje, so predstavljene spodaj:

Posebej opozarjamo, da je to samo cena električne energije brez vključenega davka na dodano vrednost. Prav tako v to ceno niso vključeni ostali stroški za odjem elektrike kot so omrežnina oziroma cena za uporabo omrežja, različni prispevki, trošarina ter morebitne druge javne dajatve. Splošne pogoje akcijskega paketa najdete tukaj

Kot omenjeno pa lahko te cene kadarkoli dodatno izboljšate na SunContract tržnici

 • z individualnimi dogovori s proizvajalcem, ki ga poznate,
 • s sprejetjem ponudbe kateregakoli proizvajalca na tržnici,
 • z objavo lastnega povpraševanja, kjer sami določite, po kakšni ceni ste pripravljeni odkupiti elektriko. 

SKLENI PAKET

 

Paket SONCE - MALI PODJETNIK - za mali poslovni odjem 

sonce_mali podjetnik 

Mali poslovni odjem se od velikega poslovnega odjema razlikuje po priključni moči. Tako so do cen iz paketa SONCE - MALI PODJETNIK upravičeni vsi poslovni uporabniki, ki imajo odjem elektrike na nizki napetosti, to je, da imajo priključno moč manjšo od 41 kW. Cene aktualnega paketa so predstavljene spodaj:

Tudi tukaj velja, da je to cena elektrike brez DDV-ja in ostalih stroškov za dobavo električne energije kot že opisano pri paketu za gospodinjstva. Splošne pogoje paketa za mali poslovni odjem najdete na tej povezavi.

Tudi mali poslovni odjemalci lahko osnovne cene paketa dodatno znižate z neposrednimi dogovori s proizvajalci na SunContract tržnici, kot to velja za gospodinjstva. Pri tem pa vam lahko, z aktivacijo naše storitve "Skrbniški račun", pomagajo profesionalni trgovalci. Kako deluje storitev si lahko preberete v tem zapisu

SKLENI PAKET

 

Minimalni polog ali varščina

Vsak uporabnik, ne glede na njegov status, mora v primeru, kadar sklene pogodbo s katerim od partnerjev SunContract za dobavo električne energije, ob uporabi platforme založiti tudi določen znesek, tj. varščino.

"Varščina je namenjena za poplačilo sprotnih dnevnih plačil na platformi ter za poplačilo morebitnih zapadlih obveznosti za dobavo električne energije s strani odjemalca." 

Višina varščine se posameznemu uporabniku določi glede na bruto vrednost računa za dobavljeno električne energijo v mesecu pred podpisom pogodbe. Bruto vrednost računa vključuje:

 • mesečni strošek dobavljene električne energije,
 • trošarine,
 • omrežnine,
 • priključne moči,
 • druge prispevke po zakonu, vključno z DDV-jem.

 

V tabeli je predstavljeno, koliko naj bi znašala varščina za posameznika glede na višino njegove pretekle porabe: 

bruto vrednost računa do 100 EUR do 200 EUR do 400 EUR do 600 EUR do 800 EUR do 1.000 EUR do 1.500 EUR do 3.000 EUR
varščina 40 EUR 80 EUR  160 EUR 240 EUR 320 EUR 400 EUR 600 EUR 1.200 EUR

 

Varščino uporabnik plača ob prvem računu za elektriko. Plača se v fiksnem znesku v EUR, ki pa se ob prejemu pretvorijo v SNC žetone, ki ostanejo na platformi zaklenjeniVarščina se bo uporabniku ob prenehanju pogodbenega razmerja vrnila v SNC žetonih, z možnostjo menjave v EUR po takratnem tržnem tečaju SNC žetonov. 

V kolikor se posameznik odloči za prekinitev pogodbenega razmerja, se mu varščina vrne v primeru, da so vse pogodbene obveznosti do dobavitelja poravnane.

Tako mali poslovni odjemalci kot tudi gospodinjstva, imajo možnost, da, s podpisom storitve Skrbniškega računa, varščino ne plačajo v naprej, temveč se varščina poplača iz prihrankov, ki jih bo trgovalec na platformi dosegel v njegovem imenu. Ko bo vsota doseženih prihrankov dosegla višino dogovorjene varščine, se varščina zadrži, nadaljnje prihranke pa se odjemalcu upošteva pri nadaljnjih obračunih električne energije. 

 

zamenjaj dobavitelja_1

Sklenite paket in začnite trgovati z elektriko na SunContract tržnici

Menjava dobavitelja in vstop na tržnico SunContract je preprosto. Celoten postopek lahko izvedete preko spleta, samo v nekaj korakih. Menjava dobavitelja pa se izvede brez prekinitve dobave električne energije. 

 • BREZPLAČNO se registrirate na platformi preko povezave: https://suncontract.energy  
 • Pod razdelkom “Elektrika” in nadaljnje pod zavihkom “Pogodbe” oddajte zahtevek za menjavo dobavitelja.  
 • vse ostalo uredi naš partner, SONCE energija

SKLENI PAKET

 

Še danes pa lahko preverite tudi trenutne cene proizvajalcev na tržnici, ki se dnevno osvežujejo.  Elektrika na tržnici prihaja izključno iz obnovljivih virov. 

VSTOPI V ENERGETSKO TRŽNICO

 

Spremljajte nas na družbenih omrežjih

New call-to-action    New call-to-action

 

 

Topics: električna energija, elektrika, tržnica suncontract, odjemalci, energetska tržnica, obnovljivi viri, P2P dogovori, paket sonce, mali poslovni odjem, gospodinjstva

Naročite se na SunContract novice

Zadnje objave