Blog

Video navodila za uporabo tržnice na platformi SunContract za odjemalce in proizvajalce

Posted by SunContract on May 7, 2019 7:50:59 PM

slika 1

Kot aktivni uporabniki platforme SunContract in člani bilančne skupine imate možnost trgovanja z električno energijo na energetski tržnici.

Da bo izkušnja čim bolj prijetna, so pred vami enostavna navodila za uporabo funkcij, ki so vam na voljo v pisni in video obliki. 

Če ste se odločili, da ne želite trgovati, potem se vam ni potrebno obremenjevati s tem korakom. Energijo boste dobivali nemoteno po ceni, s katero ste se strinjali v pogodbi o dobavi električne energije. Veljavno pogodbeno ceno najdete zraven oznake vašega merilnega mesta.

Pogoji za dostop do tržnice so:

• Podpisana in aktivna pogodba za dobavo električne energije z bilančno skupino

• Minimalno stanje (trenutno 1000 SNC)

• Dobroimetje na vašem računu za trgovanje (cca. v višini mesečnega računa)

Tržnico najdete na platformi, tako da v navigacijski vrstici kliknete ''Elektrika'', nato pa na zavihek ''Tržnica''. 

Oglejte si video prikaz z navodili uporabe tržnice za odjemalce: 

 **Za proizvajalce je postopek enak le, da ponudbe oddajate v rumenem zavihku Ponudbe proizvajalcev.

navodilatrznica

 V pregledu celotnega trga lahko preverite oddane ponudbe drugih odjemalcev in proizvajalcev električne energije na tržnici.

Če ste proizvajalec, lahko na strani odjemalcev izberete in sprejmete kakšno izmed obstoječih ponudb odjemalcev ali pa oddate svojo ponudbo, ki bo vidna med ponudbami proizvajalcev.

Nasprotno lahko kot porabnik med ponudbami proizvajalcev najdete vam ugodno ponudbo za odkup energije. Tako porabniki kot proizvajalci lahko sprejmete več ponudb, pri čemer velja pravilo FIFO (prvi pride prvi melje). Izvrševanje sklenjenih poslov se izvaja po vrstnem redu, kot so bili le-ti sklenjeni. Ponudbe, ki so označene s piko, so vaše oddane ponudbe.

Vsaka ponudba ima tri ključne podatke:

- Cena električne energije v evrih za kilovatno uro (enotna tarifa – ET, visoka tarifa – VT, mala tarifa - MT);

- Pokritost prodaje oziroma nakupa z vašimi zahtevami*;

- Vir energije (na strani proizvodnje: sončna energija, vetrna energija itd.).

*pokritost v primeru proizvajalca pomeni, kolikšen del proizvodnih kapacitet bo predvidoma odkupil izbrani porabnik oz. predvideno ujemanje vaših predvidenih profilov proizvodnje oz. porabe. Porabniku pokritost pove, kolikšen del njegovih potreb po energiji bo izbrana ponudba predvidoma pokrila.

Na tržnici lahko oddate svojo ponudbo kot odjemalec ali proizvajalec. Ponujeno ceno vpišete v evrih na kilovatno uro v €/kWh. Če izberete ET tarifo, se vam glede na vaš predviden profil informativno izračuna VT/MT in obratno. V primeru sprejetja posla se posel realizira glede na izbrano (odebeljeno) ponudbo. Oddana ponudba se zabeleži k ostalim ponudbam na tržnici in je vidna dokler se v celotni ne zapre.

Pri odjemalcih ponujena ali sprejeta cena ne sme presegati pogodbene cene. V primeru, da to vseeno želite, je potrebno podpisati aneks k pogodbi, na kar vas platforma opozori in ponudi možnost oddaje zahtevka za podpis aneksa k osnovni pogodbi za odjem električne energije, kjer se pogodbeno zagotovi nov nivo pogodbene cene in tako omogoči sklenitev poslov do novega nivoja. 

Spodnji del tržnice vam ponuja vpogled v zgodovino vašega trgovanja in stanje posameznih vaših ponudb (Odprto: ponudba je aktivna. Delno zaprto: ponudba je delno sprejeta; Zaprto: ponudba je v celoti sprejeta in posel realiziran; Preklicano: ponudba je preklicana).

V izpisku boste videli informacije:

- Datumu oddaje ponudbe;

- Ali gre za nakup oziroma prodajo;

- Pokritost oddane oziroma zakupljene energije;

- Produkt (mesec);

- Naziv priključnega mesta;

- Status;

- Možnost preklica ponudbe.

Dokler ponudba ni zaprta, jo lahko kadarkoli umaknete s tržnice, tako da v zgodovini trgovanja izberete možnost “Prekliči”. V tem primeru se s tržnice odstrani samo nerealiziran del oddane ponudbe.

Graf na tržnici vam prikazuje stanje v določenem mesecu že zakupljenih (ali prodanih) kapacitet na tržnici.

100 % v določenem mesecu pomeni, da ste se na tržnici dogovorili za ceno za vse predvidene kapacitete, s katerimi razpolagate ali katere potrebujete v mesecu, in da novih dogovorov ni možno več sklepati.

Čestitamo vam, sedaj ste postali pravi strokovnjak za trgovanje z električno energijo! Želimo vam prijetno trgovanje oz. gospodarjenje s svojo energijo na prvi P2P tržnici električne energije na svetu.

V kolikor potrebujete dodatne informacije lahko kliknete na zavihek Pomoč na platformi.

 Registriraj se

 

Topics: SunContract, platforma suncontract, električna energija, elektrika, tržnica suncontract, odjemalci, proizvajalci

Naročite se na SunContract novice

Zadnje objave